Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Πυξίδα Γνώσης»

null

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Πυξίδα Γνώσης» αποτελεί μια σύγχρονη δομή, όπου με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε ατόμου και με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα του, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής αυτού και της οικογένειας του, καθώς και να του παρέχουμε υποστήριξη στις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό.

Η δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου μας έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη διάγνωση, το σχεδιασμό, και την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες τους.

puksida-gnosis-logo-01-1
Μέλημα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου σε συνεργασία με την οικογένεια, το σχολείο και τους λοιπούς φροντιστές το άτομο θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες του.

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Πυξίδα Γνώσης» είναι ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών με σκοπό να βοηθήσει παιδιά και εφήβους με:

  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας

Οι υπηρεσίες μας

smile_yellow

Λογοθεραπεια

Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη, την πρόγνωση, τη διάγνωση, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών του λόγου (Προφορικού-Γραπτού, Εκφραστικού- Αντιληπτικού), της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης και κατάποσης, της επικοινωνίας, σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η παιδιατρική Εργοθεραπεία είναι ειδικότητα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας, συγκεκριμένα στην πρόληψη, την παρέμβαση και την αποκατάσταση, χρησιμοποιεί την δημιουργική κινητική επιδεξιότητα, την φαντασία και τον ιδεασμό στο παιχνίδι και τις δραστηριότητες, με σκοπό την βελτίωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού στο υψηλότερο δυνατόν λειτουργικό επίπεδο.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008).

ΨυχολογικΗ ΥποστΗριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων αποσκοπεί στο να βοηθήσει το παιδί ή τον έφηβο να εκφράσει τις δυσκολίες τους και να διερευνήσει με την υποστήριξη του ψυχολόγου, καταλληλότερους τρόπους αντιμετώπισής τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

H Συμβουλευτική Γονέων έχει σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της σχέσης του γονέα με το παιδί, μέσα από την ενδυνάμωση του ρόλου του πρώτου. Μέσα από τη Συμβουλευτική, οι γονείς κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους ή τη σχέση τους με το παιδί τους και με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να διαχειρίζονται τα παραπάνω αποτελεσματικότερα.

ΠαιδοψυχιατρικΗ εκτΙμηση και ΠαρακολοΥθηση

Η Παιδοψυχιατρική είναι εκείνος ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία αναπτυξιακών και ψυχολογικών διαταραχών της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Τα τελευταία νέα μας

smile_yellow