Ομάδα Σχολικής Ετοιμότητας – Προετοιμασίας Α’ Δημοτικού

 • 0 comments
e63712070298488c64cdc94c849b594c (2)

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται μαθητές νηπιαγωγείου που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στην Α΄ Δημοτικού. Η ομάδα απευθύνεται σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.  Στόχος της ομάδας είναι η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, τόσο γνωστικά όσο και ψυχοσυναισθηματικά.

Για την ένταξη στην ομάδα σχολική ετοιμότητας παρέχεται δωρεάν αξιολόγηση των ικανοτήτων του μαθητή.

Οι στόχοι που δουλεύονται μέσα από την ομάδα είναι:

 • Δεξιότητες Φωνολογικής Επίγνωσης, που είναι απαραίτητες για την ομαλή ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής.
 • Γλωσσική ανάπτυξη μέσα από ασκήσεις που ενισχύουν τον αναδυόμενο γραμματισμό.
 • Αναγνώριση και Γραφή Γραμμάτων με ασκήσεις οπτικής αντίληψης και πολυαισθητηριακές μεθόδους.
 • Εισαγωγή στο συλλαβισμό και την ανάγνωση λέξεων, με καρτέλες και μαγνητικά γράμματα.
 • Γνωριμία με τα βιβλία και την ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών.
 • Ανάπτυξη του προφορικού λόγου.
 • Πρώτες μαθηματικές έννοιες και γνωριμία με τις δύο βασικές πράξεις μέσα από βιωματικά παιχνίδια και επιτραπέζια παιχνίδια.
 • Αλληλεπίδραση και κοινωνικοποίηση των παιδιών.
 • Στρατηγικές συγκέντρωσης προσοχής και ολοκλήρωσης δομημένων δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες και η δομή της ομάδας βοηθούν τα παιδιά:

 • Να εφαρμόσουν δεξιότητες, που έχουν διδαχθεί στις δυαδικές συνεδρίες, σε ομαδικό πλαίσιο.
 • Να αλληλεπιδρούν υπακούοντας στους οπτικοποιημένους κανόνες της τάξης και της σωστής συμπεριφοράς.
 • Να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους και να επιλέγουν στρατηγικές αυτορρύθμισης αναγνωρίζοντας τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές.
 • Να συνεργάζονται αλλά και να δουλεύουν ανεξάρτητα.
 • Να συγκεντρώνονται και να ολοκληρώνουν την εργασία τους παρά τα  εξωτερικά ερεθίσματα.
 • Να προετοιμαστούν για τη σχολική διαδικασία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210 5986262 (απογευματινές ώρες) ή στο κινητό τηλέφωνο 697 065 5453 (πρωινές & απογευματινές ώρες) ή στο mail: pyxidagnwsis@gmail.com

Share Social