Σεμινάριο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

 • 0 comments

Στόχος Σεμιναρίου: Στόχος του Σεμιναρίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις Γενικευμένες και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, να μάθουν να δομούν μια Άτυπη Αξιολόγηση και να οργανώνουν σύμφωνα με αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις Μαθησιακές- Συναισθηματικές και Ηλικιακές ανάγκες του κάθε παιδιού.

Συμμετέχοντες: Το σεμινάριο απευθύνεται σε (Ειδικούς) Παιδαγωγούς, Λογοπεδικούς, Ψυχολόγους και Εργοθεραπευτές που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να δουλέψουν με παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητα 1η

Αναγνωρίζοντας τις Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Ορισμός, χαρακτηριστικά και διαφοροποίηση Γενικευμένων και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών.
 • Διαδικασία αξιολόγησης

Ø  Λήψη του Αναπτυξιακού Ιστορικού

Ø  Δόμηση μιας άτυπης αξιολόγησης – ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και σύνταξη έκθεσης ειδικής διαπαιδαγώγησης

Ø  Προφίλ αξιολογούμενου – πρόταση παρέμβασης

Ενότητα 2η

Η Οργάνωση του Προγράμματος Αποκατάστασης

Α) Μαθησιακό – παιδαγωγικό πρόγραμμα

 • Στοχοθέτηση βασισμένη στο προφίλ αξιολόγησης (πώς οργανώνεται μια συνεδρία ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού)
 • Δημιουργία σχέσης με το παιδί και την οικογένειά του
 • Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για βελτίωση στους τομείς:

-Προσχολικές δεξιότητες (βασικές έννοιες, προσανατολισμός στο χώρο και τον χρόνο, προγραφικές και προμαθηματικές έννοιες, φωνολογική ενημερότητα)

Ø  Ανάγνωση (η πρώτη ανάγνωση και η απόκτηση αναγνωστική ευχέρειας)

Ø  Κατανόηση

Ø  Γραφή- Ορθογραφία

Ø  Προφορική έκφραση και Λεξιλόγιο

Ø  Γραπτή έκφραση

Ø  Αριθμητικές πράξεις

Ø  Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

Ø  Οργάνωση σχολικής μελέτης

Ø  Μνημονικές τεχνικές

Β) Από την αξιολόγηση στη δόμηση των συνεδριών με το παιδί

 • Επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων
 • Κατανομή χρόνου σε 45λεπτες συνεδρίες
 • Διαλείμματα- Τεχνικές επιβράβευσης και ενθάρρυνσης
 • Ασκήσεις για το σπίτι
 • Δημιουργία υλικού για το πρόγραμμα αποκατάστασης

Όλες οι ενότητες θα εμπλουτίζονται από παραδείγματα και βιωματικές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών κομματιών από τους συμμετέχοντες.

Διάρκεια Σεμιναρίου:

20 Ώρες, 1/8 /15/22 Δεκεμβρίου 2018 , 12:00 – 17:00.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος:

Το κόστος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι 150€.

Με early booking (μέχρι και 20 Νοεμβρίου), ισχύει έκπτωση 10%.

Παρέχεται έκπτωση 15% για Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς Φοιτητές και Ανέργους.

Σε συμμετοχή 3 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 10% στον κάθε συμμετέχοντα.

Χώρος Διεξαγωγής:

Πυξίδα Γνώσης – Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Λεωφόρος Αθηνών 265, Αιγάλεω (έναντι Media Markt).

Δηλώσεις συμμετοχής ως και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου  2018 στη φόρμα

Ιστοσελίδα: www.pyxidagnwsis.gr

Share Social