Υπηρεσίες

Λογοθεραπεια

Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη, την πρόγνωση, τη διάγνωση, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών του λόγου (Προφορικού-Γραπτού, Εκφραστικού- Αντιληπτικού), της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης και κατάποσης, της επικοινωνίας, σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η παιδιατρική Εργοθεραπεία είναι ειδικότητα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας, συγκεκριμένα στην πρόληψη, την παρέμβαση και την αποκατάσταση, χρησιμοποιεί την δημιουργική κινητική επιδεξιότητα, την φαντασία και τον ιδεασμό στο παιχνίδι και τις δραστηριότητες, με σκοπό την βελτίωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού στο υψηλότερο δυνατόν λειτουργικό επίπεδο.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008).

ΨυχολογικΗ ΥποστΗριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων αποσκοπεί στο να βοηθήσει το παιδί ή τον έφηβο να εκφράσει τις δυσκολίες τους και να διερευνήσει με την υποστήριξη του ψυχολόγου, καταλληλότερους τρόπους αντιμετώπισής τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

H Συμβουλευτική Γονέων έχει σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της σχέσης του γονέα με το παιδί, μέσα από την ενδυνάμωση του ρόλου του πρώτου. Μέσα από τη Συμβουλευτική, οι γονείς κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους ή τη σχέση τους με το παιδί τους και με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να διαχειρίζονται τα παραπάνω αποτελεσματικότερα.

ΠαιδοψυχιατρικΗ εκτΙμηση και ΠαρακολοΥθηση

Η Παιδοψυχιατρική είναι εκείνος ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία αναπτυξιακών και ψυχολογικών διαταραχών της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Επικοινωνία

smile_yellow
Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, στείλτε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.